ARBETSGRUPPER

Här kommer vi presentera de olika arbetsgrupper som arbetar för en trevligare och gemytligare Äppelgård! Alla är självklart välkomna att anmäla sig till en grupp man vill aktivera sig i. Grupperna får gemensamt presentera idéer och önskemål om förändringar på gården som styrelsen får ta ställning till och budgetera.

Här följer några förslag på tänkbara arbetsgrupper:

Utemiljögrupp

Denna grupp skall arbeta för att förbättra gårdens gemensamma utemiljö såsom lekplatsen, växtligheten, umgängesutrymmen etc.

Innemiljögrupp

Denna grupp skall arbeta för att komma med förbättringar inom Äppelgårdens gemensamma inomhusutrymmen, såsom trapphusen, gårdslokalerna etc.

Gårdsfestgrupp

Denna grupp skall arbeta för att komma med förslag på gemensamma festligheter på gården. För att alla på gården skall kunna lära känna varandra bättre och på så sätt stärka gemenskapen i Brf Äppelgården.

Comments are closed.