Gemensamt bostadsrättstillägg upphör

Föreningens gemensamma bostadsrättstillägg upphör att gälla från och med 1 december 2017. Det är i fortsättningen varje medlems ansvar att teckna ett eget bostadsrättstillägg till hemförsäkringen.

Comments are closed.