Protokoll från extra föreningsstämman i mars

Här är protokollet från extra föreningsstämman i mars.

Comments are closed.