Informationsblad 2-2018

informationsbladet har fått ett nytt utseende och innehåller bl. a. information om höststädningen.

Informationsblad 1-2018

Nu är det snart dags för vårstädning, vilket du kan läsa mer om i senaste informationsbladet.

Protokoll från extra föreningsstämman i mars

Här är protokollet från extra föreningsstämman i mars.

Informationsblad 4-2017

Här är det senaste informationsbladet.

Gemensamt bostadsrättstillägg upphör

Föreningens gemensamma bostadsrättstillägg upphör att gälla från och med 1 december 2017. Det är i fortsättningen varje medlems ansvar att teckna ett eget bostadsrättstillägg till hemförsäkringen.

Informationsblad 3-2017

Den 21 oktober är det dags för höststädning. Det och mer finns att läsa om i
senaste informationsbladet.

Informationsblad 2-2017

Här finns sommaren informationsblad.

Bokslut

Det senaste bokslutet finns nu att läsa i digitalt format.

Ny fastighetsförvaltare

Föreningens fastighetsskötare är från och med 2 maj Åkerlunds Fastighetsservice AB. Notera det nya telefonnummret för felanmälan: 08-39 06 50.

Informationsblad 1-2017

Nu finns årets första informationsblad äntligen i digitalt format.