FÖRMÅNSKORTET

Som medlem i Fastighetsägarna har vi via deras Förmånskort tillgång till ett antal erbjudanden som gäller vitvaror, kakel och mycket annat.

Se www.fastighetsagarna.se/formanskortet för en komplett förteckning över aktuella erbjudanden.

Är du intresserad av ett eget Förmånskort? Kontakta styrelsen@brfappelgarden.se, så ordnar vi det!

Comments are closed.