HEMFÖRSÄKRING

Bostadsrättsföreningen försäkring upphör att gälla från och med 1 december 2017

Den boende behöver därför själv ha ett bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring från och med 1 december 2017.

Comments are closed.