RENOVERING

Förändring i lägenheten?

Alla större förändringar i lägenheterna ska anmälas och godkännas av styrelsen innan några åtgärder vidtas. Skicka in anmälan med beskrivning samt skiss till styrelsen@brfappelgarden.se.

Att börja renovera sina lägenheter är något som många har längtat efter nu när de äntligen är våra egna lägenheter. Det man måste tänka på är att:

  • Alla betongväggar är det förbjudet att ändra på.
  • Man får inte byta rumsplanering där det berör ett våtutrymme eller kök. Dvs. Köket får inte flyttas till ett sovrum.
  • Alla strukturella förändringar av lägenheterna måste godkännas av styrelsen.
  • Då får inte under några omständigheter ändra planer för vatten och ventilation utan att ha kontaktat styrelsen för godkännande.
  • Ska man renovera köket så måste man kontakta styrelsen angående köp av spisfläkt. Vårt ventilationssystem klarar inte av någon av t.ex. IKEAs befintliga fläktar. Sätter man in en fläkt som inte godkänts av styrelsen kan man bli tvungen att byta ut den på egen bekostnad då bl.a. IKEAs fläktar kan förstöra vår ventilations motorsystem. Se sidan om fläktsystem för mer information.
  • All renovering av våra lägenheter måste ske med hänsyn till varandra. Det är viktigt att komma ihåg att man även fortsättningsvis inte får störa sina grannar.
  • Allt överblivet bråte och skräp måste forslas bort med detsamma. Håll snyggt i trappuppgångar och på gården. Tänk på att vi inte längre har tillgång till grovsoprummen i SVEBOs ägo. Den närmaste soptippen finns i Östberga och har riktigt bra öppettider.
  • All form av förändring på uteplatser och större förändringar av växtligheten måste förankras med styrelsen innan det utförs.

Alla större ändringar skickas till styrelsen@brfappelgarden.se för godkännande.

Comments are closed.