OM BRF ÄPPELGÅRDEN

BRF Äppelgården, Dalen 5, består av 86 lägenheter och 1 daghem.

Enskededalen byggdes sent 70-tal. Tidigare låg här en grusås och Enskededalen byggdes på den, det var så gatan fick sitt namn, Grusåsgränd.
Gårdarna har fått sina namn av de olika buskar och träd som växte här under kolonitiden. Äppelgården har flertalet äppelträd.

Koloniområdet som låg här var stort, idag finns en liten bit kvar av kolonilotterna mot Kärrtorp, ett behagligt område att ströva i trots att det har krympt en del.

Dalens sjukhus byggdes och skulle bli ett stort sjukhus men det blev aldrig så utan det fick bli ett litet mindre sjukhus med Vårdcentral och plats för äldre. Nu har det även blivit ett riktmärke för många.

Comments are closed.