VALBEREDNINGEN

Valberedningens uppgift består i av att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.
Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. Har ni frågor kring deras arbete eller är intresserade av att vilja deltaga i styrelsearbete. Kan ni kontakta dem föredragningsvis via mail.

Valberedningen i Brf äppelgården består av följande personer;

Per Han (sammankallande)
Stina Bergman Blix

valberedning@brfappelgarden.se

Comments are closed.