Städdag

Den 12 oktober kl. 10-15 är det dags för höstens städdag. Då städar och förbättrar vi gemensamt vår gård.