Ingen uthyrning av lokalen

Eftersom restriktionerna för uthyrning av privata lokaler inte har ändrats, är det fortfarande inte möjligt att hyra gårdslokalen.