Informationsblad 2020/5

I det senaste informationsbladet kan du, bland annat, läsa om vad som sades på informationsmötet och om den kommande städdagen.

Informationsmöte 23/9

Onsdag den 23/9 kl. 19.00 bjuder styrelsen in till informationsmöte om vad som har hänt under de senaste åren och om planerna för 2021. Vi kommer, bland annat, att informera om ekonomin, dagislokalen, friköp av tomträtt och solceller. Mötet kommer att ske i föreningslokalen. För de som inte […]

Informationsblad 2020/4

Här är informationsblad 2020/4:

Stämma Dalens samfällighetsförening (sopsugen)

På grund av rådande pandemi har stämman för Dalens samfällighetsförening flyttats fram till 23 juni. Kallelse och dagordning finns i dokumentet nedan:

Kallelse, dagordning och röstsedel till skriftlig föreningsstämma

Med anledning av den rådande pandemin kommer det inte att hållas någon föreningsstämma med fysisk närvaro. Röstning kommer istället att ske genom poströstning. Kallelse, dagordning och röstsedel finns i dokumentet nedan:

Informationsblad 2020/3

Här är informationsblad 2020/3:

Viktig information om städdagen 18 april

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 kommer vårens städdag att bli lite annorlunda i år. Läs mer i följande dokument:

Informationsblad 2020/2

Här är informationsblad 2020/2 i elektroniskt format:

Informationsblad 2020/1

Här är informationsblad 2020/1 i elektroniskt format.

Jubileumsfirande 14/12

Föreningen firar 10 år! Vi firar med plockmat och dryck lördagen den 14/12 klockan 16 och framåt i föreningslokalen. Passa på att träffa och umgås med dina grannar!