FÖRVALTNING & FELANMÄLAN

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Bredablick Förvaltning i Sverige AB. Det innefattar bl.a. utskick av hyres- och avgiftsavier, påminnelser, årsbokslut och budget och andra frågor som rör ekonomin.

Frågor om detta ställs till Bredablick.
Tel.nr: 08-409 040 30
Telefontid: 08.30-16.30
E-post: info@bblick.se

Fastighetsförvaltning

För skötseln av fastigheten har vi avtal med Åkerlunds Fastighetsservice AB. Alla frågor som rör fel i lägenheterna, övriga utrymmen eller på gården och andra frågor som rör skötsel och förvaltning  av fastigheten (t.ex. att det är för kallt i lägenheten) ska ställas till Åkerlunds.

Även bostadsrättshavare får anlita Åkerlunds, men måste då betala själv, om det gäller fel inne i lägenheten. Se föreningens stadgar vad bostadsrättshavaren respektive föreningen ansvarar för.

Felanmälan

All felanmälan ska göras till Åkerlunds, via telefon 08-39 06 50 (akuta ärenden) eller deras hemsida www.åfab.seInnan du ringer felanmälan efter kontorstid, tänk efter om det inte kan vänta till dagen därpå. Om jouren rycker ut kostar det tusentals kronor.

Styrelsen har e-postadress: styrelsen@brfappelgarden.se
E-post till viss styrelseledamot: förnamnet@brfappelgarden.se

Comments are closed.