Boende

Välkommen till Brf Äppelgårdens boendeinformationssida! Här finner du allt det som du som boende behöver känna till för att trivas och göra ditt boende mer bekvämt. Från nyckelsystem till bredband, från tvättstuga till parkering – här finns en översikt över alla viktiga faciliteter och tjänster som vår förening erbjuder.

Aptus-nycklar är nyckelbrickor som samtliga husshåll i föreningen får. Dessa nycklar används för att komma åt de låsta gemensamma ytorna som föreningen tillfogar över.

Samtliga portar har aptus lås och en bricka krävs för att kunna öppna dörren. För gäster används porttelefonen. Mer info om den nedan.

Alla cykel- och mopedrum samt dörren i portalen mellan port 14 och 16 har Aptuslås. Hiss till källare i port 10 och 14 Det krävs Aptusbricka för att nå källaren via hiss i port 10 och 14. Källarknappen på panelen är avstängd och i stället lägger man sin Aptusbricka på kortläsaren.

Alla lägenheter har fått en uppsättning med 3 st Aptusbrickor och eventuellt extra beställda nycklar. Nycklarna har ett nummer på ena sidan. Utgångsinställningen är att nyckel #1 och #2 har full access till vårt boendesystem. Nycklar från #3 och uppåt går endast till den egna porten.

För boende i låghuset har även bricka #3 full behörighet. Om Aptusbricka lämnas ut till t.ex. hemtjänsten ska det vara nyckel med endast portbehörighet. Den boende som lämnar ut nyckel till annan part bör ansvaret för detta. Om du vill ändra behörigheten på en nyckel ska du kontakta styrelsen@brfappelgarden.se.

Borttappad Aptusbricka ska anmälas till styrelsen så att den spärras. Ny Aptusbricka kan beställas till en kostnad av 200 kr.

Frågor om Aptussystemet kan ställas till lars@brfappelgarden.se.

Varje port har en porttelefon vid ytterdörren som används för att öppna ytterdörren. Boende använder sig av sin bricka för att öppna dörren. Gäster använder porttelefonen för att ringa till den lägenhet de ska besöka. Den boende som får samtalet öppnar sedan dörren via sin telefon.

Så här gör du för att:

Öppna porten med Aptusbricka

 • Håll Aptusbrickan framför den grå nyckelhålssymbolen
 • Vid godkänd bricka kommer nyckelhålet att lysa grönt samt meddelandet ”UPPLÅST” att visas på skärmen
 • Om felaktig bricka använts blir nyckelhålet rött och meddelandet ”NEKAT TILLTRÄDE” visas.

 

Anrop till lägenhet från porttelefon (fram till kl. 21.00)

 • Tryck på knappen som displayen pekar ut som ”TRYCK HÄR”
 • Tryck på knappen vid första bokstaven på det efternamn du söker
 • Navigera med piltangenterna tills rätt efternamn hittats
 • Tryck på knappen intill efternamnet för att ringa
 • När lägenhetsinnehavaren svarar kan ni prata
 • Om lägenhetsinnehavaren öppnar dörren visas en grön nyckelsymbol och meddelandet ”UPPLÅST” visas Notera att det tar ca 10-15 sekunder innan samtalet kopplats upp. 1 (2) Anrop till lägenhet från porttelefon (efter kl. 21.00) Snabbvalen för porttelefonen stängs automatiskt av efter kl. 21.00 för att undvika busringningar mitt i natten. Om du väntar besök efter kl. 21.00 kan dessa använda porttelefonen genom att slå ditt telefonnummer, som är registrerat i systemet (lokala 08-nummer slås utan riktnummer).
 • Slå telefonnumret på sifferpanelen följt av ett tryck på ”OK”
  • När lägenhetsinnehavaren svarar kan ni prata
  • Vid tillträde visas grön nyckelsymbol och meddelandet ”UPPLÅST”
  • Öppna port vid anrop från porttelefon (för boende)
 • När någon ringer från porttelefonen till din telefon kommer samtalet från 08-400 112 15
 • För att öppna dörren trycker du knapp 5 eller * på din telefon
 • För att avvisa besökaren, bryt samtalet Vi har information från vår leverantör att vissa trådlösa Siemens-telefoner (DECT) kan krångla med öppningen. Prova då med att hålla inne knappen eller trycka flera gånger.

Föreningens tvättstuga ligger på Grusåsgränd 6.

Tvättstugan är utrustad med fyra tvättmaskiner, en grovtvättmaskin, två torktumlare och tre torkskåp. Det finns även två kallmanglar.

Totalt är det tre stycken bokningsbara enheter. Bokning och nycklar För att komma in i tvättstugan krävs att man bokat ett tvättpass på aktuell tid.
Tvättstugan kan bokas antingen via bokningstavlan i entrén vid tvättstugan eller på internet via dator eller mobiltelefon (mer info under Boka).

Användarnamnet vid inloggning är de fyra sista siffrorna i lägenhetsnumret, exempelvis 0346, såvida man inte ändrat till ett eget valt användarnamn. Det krävs att man öppnar dörren med sin Aptusnyckel för att maskinerna ska gå att starta. När du trycker på ”öppna” visas vilka maskiner du tilldelats i fönstret på bokningstavlan. Det är endast dessa maskiner som du kan starta.

Om du inte påbörjar ditt pass inom 30 minuter avbokas passet automatiskt. Två tvättmaskiner alternativt två tvättmaskiner + en grovtvättmaskin kan bokas, till varje pass hör en torktumlare och ett torkskåp. Om man bokar vanlig tvätt + grovmaskin ingår ytterligare ett torkskåp. Du får använda torktumlare och torkskåp maximalt 60 minuter efter avslutat pass, utom sista passet.

Bokningsregler

 • Ett tvättpass är tre timmar; kl. 07-10, 10-13. 13-16, 16-19, 19-22
 • En bokningsbar enhet består av två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Grovtvättmaskinen är en egen bokningsbar enhet. Till grovtvättmaskinen hör ett torkskåp.
 • Tvättmaskiner, torktumlare och två torkskåp är märkta med 1&2 resp. 3&4. Till grovtvättmaskinen hör torkskåpet närmast fönstret.
 • Man ska använda den tumlare alt. det torkskåp som har samma nummer som de bokade tvättmaskinerna. • Om du inte har börjat tvätta inom 30 minuter efter tvättpassets start försvinner bokningen. Om du inte börjat tvätta ett drop-in-pass inom 10 minuter försvinner bokningen.
 • Efter tvättpasset har du maximalt en timme extra på dig att torka och hämta tvätt. OBS! Gäller inte sista passet som avslutas kl. 22.00. Du ska alltså tvätta under ditt tvättpass och torka efterhand.
 • Du ska ha tömt torktumlare och torkskåp innan nästa tvättpass har behov av dem. Praktiskt innebär det att du ska vara nere och kolla om du behöver tömma torktumlare och torkskåp senast en halvtimme efter avslutat tvättpass, eftersom snabbaste programmet på tvättmaskinerna är ca 30 minuter.
 • Reglerna ovan innebär att du inte bara kan boka torktumlare eller torkskåp. Du torkar alltså efter att första tvättomgången är färdig och fram till när nästa person som har bokat tvättenheten har tvättat sina första maskiner, dock max en timme efter ditt tvättpass.
 • Det är förbjudet att tvätta bygelbehåar utan tvättpåse, då detta orsakar skador på maskin och tvätt. Även andra plagg med vassa metalldelar (t.ex. dragkedjor) ska tvättas i tvättpåse. Ett av skälen är att trumman i tvättmaskinen skadas och det blir vassa kanter runt hålen i trumman, vilket kan förstöra kläderna.
 • Det är förbjudet att tvätta hund/kattunderlägg i tvättmaskinerna. Håransamlingen blir kvar i tvättmaskinen och smutsar ner nästkommande tvätt.
 • Maskinerna – även grovtvättmaskinen – får användas endast till sådant som tål maskintvätt. Mattor och annat med gummerad undersida, kokosmattor m.m. där materialet smulas sönder vid tvätt förstör maskinerna.

Vid tvättstugan (Grusåsgränd 6) finns en lokal som kan användas till fest m.m. I lokalen finns kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin och glas, porslin för 36 personer samt övrig köksutrustning. Det kostar 400 kr att hyra lokalen för fest och 200 kr för barnkalas.

Lokalen bokas via aptus bokningssystem från bokningstavla (vid tvättstugan), dator eller smartphone.

Du mailar till bokalokal@brfappelgarden.se för att komma överens om nyckelöverlämning.

Cykelrum finns vid port 2, 4 och 10, inne i port 14 samt i källaren i port 14. Enbart Aptus-nyckelbricka märkta med “1” och “2” går till cykelrummen.

I Dalen har vi ett sopsugssystem som innebär att våra hushållssopor med hjälp av ett mycket kraftigt undertryck forslas iväg från sopnedkastet vidare i rör till ett uppsamlingsställe (s.k. terminal) som finns vid Åsgärdevägen mitt för infarten till Grusåsgränd. På sin väg passerar soporna bl.a. en ventil som finns under varje hus.

Systemet med sopsug har många fördelar, även ekonomiskt. En nackdel är att ett enda stopp kan drabba många lägenheter och i vissa fall även flera fastigheter. För att undvika stopp gäller följande :

 • Föremål av t.ex. glas eller metall kan orsaka skador på rören.
 • Inget annat än det som får plats i en vanlig soppåse får slängas i sopnedkastet – kartonger t.ex. kan veckla ut sig och orsaka stopp, att ett föremål går att få in i sopnedkastets öppning betyder inte att det klarar hela vägen till terminalen.

Grovsopor, glas- och metallförpackningar, tidningar m.m. ansvarar varje boende själv för att ta hand om.

Tre gånger om året beställer föreningen en container där man får kasta bränbara grovsopor: på våren och hösten samt en gång i mitten av januari.

Äppelgårdens närmaste återvinningsstation finns vid Åstorpsringen 18 / Bersågränd 1. Där finns kärl för tidningspapper (inte kuvert), pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas. En röd batteriholk finns uppsatt på väggen till garaget, runt hörnet till vänster om återvinningsstationen. (Även på ICA i Dalens centrum finns en batteriholk.)

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. I Stockholm finns sex återvinningscentraler. Den närmaste är Östberga återvinningscentral på Bussens Väg 2. Här hittar du deras öppettider och annan information.

Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser både i innerstaden och ytterstaden. Äppelgården närmaste stopp är vid återvinningsstationen vid Åstorpsringen 18. Här hittar du turlistan.

Föreningen har inga parkeringsplatser eller garageplatser. Parkeringsgarage finns i området och hanteras av Stockholms parkering AB. Det finns ingen avgiftsfri gatuparkering i Dalen.

Boendeparkering kan sökas på www.stockholm.se/parkering. Information finns på Stockholms stads hemsida.

Alla lägenheter är utrustade med en fiberanslutning till Internet. I varje lägenhet finns ett mediaskåp där egen bredbandsrouter eller WiFi router kopplas in.

Internetleverantör är Stockholm Stadsnät AB och hastigheten är 1000/1000 Mbit/s.

Avgiften för Internetanslutningen är obligatorisk för samtliga bostadsrättshavare. Även hyresgäster kan använda föreningens anslutning men för att få tillgång krävs ett speciellt avtal. Kontakta styrelsen om Du som hyresgäst vill ha ett sådant avtal

Mer information kommer inom kort.

Kabel-TV levereras av Com Hem AB via koaxialkabel. I standardutbudet finns följande kanaler:

 • Analogt: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV6,FOX
 • Digitalt: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV6,FOX samt AccessTV.

 

Större kanalutbud kan beställas direkt via Com Hem AB (www.comhem.se).

Det är även möjligt att köra kabel-tv via vår Internetleverantör (Stockholms Stadsnät AB), sk. IP-TV. TV-leverantörer är Sappa (www.sappa.se) eller Viasat (www.viasat.se). Kontakta Stockholmstadsnät AB för beställning.

Du kan även behöva att komplettera Internetutrustningen med en tjänstedelare. Kontakta Stockholms Stadsnät för mer information (www.stosn.se)

Tvättstugan

Föreningens tvättstuga ligger på Grusåsgränd 6.

Tvättstugan är utrustad med fyra tvättmaskiner, en grovtvättmaskin, två torktumlare och tre torkskåp. Det finns även två kallmanglar.

Lokalen

Vid tvättstugan (Grusåsgränd 6) finns en lokal som kan användas till fest m.m. I lokalen finns kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin och glas, porslin för 36 personer samt övrig köksutrustning. Det kostar 400 kr att hyra lokalen för fest och 200 kr för barnkalas.

Sopor

För att undvika stopp gäller följande :

 • Föremål av t.ex. glas eller metall kan orsaka skador på rören.
 • Inget annat än det som får plats i en vanlig soppåse får slängas i sopnedkastet – kartonger t.ex. kan veckla ut sig och orsaka stopp, att ett föremål går att få in i sopnedkastets öppning betyder inte att det klarar hela vägen till terminalen.

Parkering

Föreningen har inga parkeringsplatser eller garageplatser. Parkeringsgarage finns i området och hanteras av Stockholms parkering AB. Det finns ingen avgiftsfri gatuparkering i Dalen.

Boendeparkering kan sökas på www.stockholm.se/Parkering. Information finns på Stockholms stads hemsida.

Få vårt digitala infoblad

Håll dig uppdaterad om nyheter från styrelsen om vår gemensamma gård och förening.

Subscribe

* indicates required

Intuit Mailchimp