regler och råd

För den gemensamma trevnadens skull gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset ska trivas.

Vårda grannsämjan genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad!

Regler

Vi är alla måna om att de som bor här ska ha en lugn och trygg boendemiljö. Som i många lite äldre hus är det lyhört. Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att mellan kl. 22.00 och 07.00 inte spela instrument eller ha hög volym på radio eller TV. Tänk på att ditt golv är grannens tak. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar.

Om man vill renovera sin lägenhet och det innebär störande ljud, är det lämpligt att arbetet utförs mellan kl. 07.00 och 20.00 på vardagar och mellan kl. 10.00 och 16.00 på helger. Informera gärna grannarna i förväg. Ange också datum och klockslag. Den som t.ex. är ljudkänslig eller arbetar natt kanske väljer att vistas någon annanstans än i bostaden under tiden.

Om du planerar en fest bör du innan festen informerar dina grannar, t ex med en lapp i porten. Acceptansen för störningar brukar öka om man har blivit informerad innan.

Blir du själv störd, försök att prata med den störande grannen. Antagligen har han eller hon inte förstått att du blivit störd. Om det inte hjälper ska du vända dig till styrelsen.

Blomlådor måste sitta på insidan av balkong- eller terrassräcket. Övervattna inte så att vatten rinner ner till grannen under dig. Det är förbjudet att skaka eller piska mattor och sängkläder från balkonger/terrasser.

Det är inte heller tillåtet att grilla med kol eller briketter på balkong, terrass eller uteplats. Sådan grillning innebär en brandrisk och orsakar störande os. Att använda elektrisk grill är däremot tillåtet. Det är också tillåtet att grilla med kol och briketter ute på gården vid de stenlagda uteplatserna.

För lägenheter med terrasser gäller också att ansvaret för att rensa brunnar för avrinning åligger den boende.

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på lägenhetens fönster eller på fasaden, eftersom föreningen är ansvarig för alla föremål som monteras där. Om du vill ha en egen antenn så ska den sättas på insidan av balkongen.

Husdjur får inte springa lösa på gården eller i trapphusen. Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar på gården eller runt fastigheten. Lämna inte hunden hemma så länge att den blir orolig och börjar skälla.

Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong, fönster eller på marken runt huset. Matning av fåglar drar nämligen till sig råttor och möss.

Cyklar, barnvagnar, pulkor m.m. får inte ställas i allmänna utrymmen som trapphus, loftgångar eller källargångar. Dessa utrymmen är just allmänna, och föremål i allmänna utrymmen är en brandrisk och kan påverkar framkomligheten.

Cyklar ska stå i något av föreningens cykelrum.

Håll trapphus, loftgångar och källargångar fria från lösa föremål av brännbart material. För att förebygga brand och möjliggöra utrymning får ingenting förvaras i de gemensamma utrymmena. Utrymning vid brand måste kunna ske utan hinder, och utryckningspersonal måste snabbt kunna komma fram utan hinder.

Släpp inte in obehöriga i portar eller andra gemensamma utrymmen.

Se till att dörrar som ska vara stängda är stängda.

Hushållssopor slängs i sopnedkast i trapphus. Sopsystemet är ett centralt trycksystem (sopsug) som töms automatiskt flera gånger per dag.

Ett stopp i anläggningen kan drabba många lägenheter och i vissa fall även flera fastigheter. För att undvika att det uppstår stopp gäller följande:

 • Alla sopor ska förpackas i en påse som knyts ihop – lösa föremål kan orsaka stopp och hårda föremål av t.ex. glas eller metall kan orsaka skador på rören.
 • Inget annat än det som får plats i en vanlig soppåse får slängas i sopnedkastet – kartonger t.ex. kan veckla ut sig och orsaka stopp.

Grovsopor, glas- och metallförpackningar, tidningar m.m. ansvarar varje boende själv för att ta hand om. Tre gånger om året tar vi hit en container där man får kasta brännbara grovsopor: på våren och hösten samt en gång i mitten av januari.

En boende som genom felaktig användning orsakar skador på sopsugsanläggningen kan bli ersättningsskyldig för skadan.

Om du har byggsopor som du behöver ställa någonstans i avvaktan på bortforsling, ombeds du kontakta styrelsen för diskussion om lämplig plats och för hur lång tid.

Äppelgårdens närmaste återvinningsstation finns vid Åstorpsringen 18 / Bersågränd 1. Där finns kärl för tidningspapper (inte kuvert), pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas. En röd batteriholk finns uppsatt på väggen till garaget, runt hörnet till vänster om återvinningsstationen. (Även på ICA i Dalens centrum finns en batteriholk.)

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. I Stockholm finns sex återvinningscentraler. Den närmaste är Östberga återvinningscentral på Bussens Väg 2. Här hittar du deras öppettider och annan information.

Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser både i innerstaden och ytterstaden. Äppelgården närmaste stopp är vid återvinningsstationen vid Åstorpsringen 18. Här hittar du turlistan.

Att exempelvis lägga nytt golv eller byta köksskåp räknas som vanligt underhåll. Vad du som bostadsrättshavare ansvarar för framgår av föreningens stadgar.

 1. Det är viktigt att alla arbeten i lägenheten utförs på ett fackmässigt sätt.
  Installation av tvätt- och diskmaskin samt elinstallationer ska alltid utföras av fackman. Vid arbeten som kräver särskild behörighet bör du också informera styrelsen om vilket företag som kommer att anlitas.
 2. Större renoveringar och vissa typer av arbeten måste godkännas av styrelsen. Anmälan ska ske skriftligt och i god tid så att styrelsen, om så behövs, kan ta in utlåtanden från externa fackmän.

Anmälan gäller:

 • Väsentliga förändringar får göras endast med styrelsen tillstånd. Som väsentliga förändringar räknas alltid åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan, exempelvis ändring i bärande konstruktion och ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Även andra ändringar kan anses som väsentliga. Styrelsens tillstånd krävs även om du begärt och fått bygglov eller gjort bygganmälan hos Stadsbyggnadskontoret. Utan tillstånd från styrelsen kan styrelsen besluta att arbetet måste återställas, på den boendes bekostnad. För vissa åtgärder kräver styrelsen att den boende visar vem som ska anlitas för arbetet och att denne är behörig inom området.
 • Ingrepp i ytskikten i badrummen måste anmälas till styrelsen och får endast får utföras av behörig person.
 • Fasta installationer på uteplats, balkong eller terrass måste också anmälas till styrelsen. Det är viktigt att det även efter installationen går att komma åt bakomliggande installationer samt fasaden. Om installationen hindrar nödvändigt underhållsarbete t.ex. på fasaden måste den boende på egen bekostnad se till att undanröja hindret.
 • Arbeten med ventilationen. Det är viktigt att arbetet görs på rätt sätt och att rätt apparatur installeras. Vid en obligatorisk ventilationskontroll (OVK), som görs vart femte år, måste anmärkningar som beror på felaktigheter vid installationen åtgärdas av den boende på dennes bekostnad.

Vid byte av spiskåpan i köket är det viktigt att det välja rätt modell. Se under Råd.

I vissa lägenheter finns fortfarande ventilationsrör med tillhörande plåtkåpor i vinkeln mellan vägg och tak. Dessa ventilationsrör är numera inte i bruk och kan tas bort efter godkännande av styrelsen.

Om du är osäker på om ditt arbete kräver styrelsens godkännande eller undrar över något kontakta då styrelsen.

Råd

För att undvika fukt- eller vattenskador är det är viktigt att regelbundet göra rent i avlopp i kök och badrum. Det är du som hyresgäst eller bostadhavare som ansvarar för detta. När du tagit bort insatsen i golvbrunnen i badrummet, var noga att sätta tillbaka den på rätt sätt.

Många onödiga felanmälningar om avloppslukt beror på att man inte satt dit insatsen rätt eller att packningen behöver bytas.

Guide kommer snart…

Se till att du har brandvarnare i flera rum, kontrollera en gång per år att brandvarnarna fungerar. För hyresgäster tillhandahåller föreningen brandvarnare.

Brandskyddsföreningen kan du läsa mer om hur du undviker bränder och vad du gör om det börjar brinna.

Föreningens fastighetsförsäkring innefattar INTE bostadsrättstillägget för samtliga bostadsrätter. Bostadsrättstillägget måste du alltså teckna själv som ett komplement till din hemförsäkring.

Om du får en skada i din lägenhet, se Felanmälan.

Många vattenskador orsakas av skador på tätskiktet i våtrummen. Om du får en skada på tätskiktet – åtgärda den genast.

Vid misstanke om vattenskada i den egna lägenheten eller hos någon annan i fastigheten, som kanske är bortrest, ska Drifta Förvaltning AB kontaktas omedelbart. För kontaktuppgifter, se Felanmälan.

För att undvika vattenskador:

 • Kontrollera diskmaskinsanslutningen regelbundet.
 • Kontrollera avloppsledningarna regelbundet.
 • Stäng av vattnet till diskmaskin och tvättmaskin när du reser bort.
 • Förebygg stopp i avlopp genom att regelbundet rensa avloppet i kök och toalett/badrum. Spola inte ner saker som inte ska spolas ner i toalett, handfat och diskho, t.ex. matrester, färgrester, lim, matolja, stekfett m.m. Slå in i tidningspapper eller lägg i en tom pappförpackning och kasta i hushållssoporna. Stekpannor och kastruller torkas av med hushållspapper innan de diskas.
 • Kontrollera att det blir tätt efter att du luftat elementen.

Ska du byta spiskåpan i köket är det viktigt att det blir rätt modell. Styrelsen rekommenderar kåpor från Franke. De ska vara utrustade med transformator och inte ha någon egen fläktmotor. I Frankes katalog har dessa kåpor modellbeteckningen Villa eller har tillägg -16 på sitt modellnummer.

En bra standardmodell är F251-16 men även modeller av Opal, Stil, Tender, FSK490-16 Villa, 602–16 ska enligt uppgift från Franke passa vårt system. Kontakta gärna styrelsen om du undrar något.

Störningar

Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att mellan kl. 22.00 och 07.00 inte spela instrument eller ha hög volym på radio eller TV.

Om man vill renovera sin lägenhet och det innebär störande ljud, är det lämpligt att arbetet utförs mellan kl. 07.00 och 20.00 på vardagar och mellan kl. 10.00 och 16.00 på helger. Informera gärna grannarna i förväg.

Sopor

Ett stopp i anläggningen kan drabba många lägenheter och i vissa fall även flera fastigheter. För att undvika att det uppstår stopp gäller följande:

 • Alla sopor ska förpackas i en påse som knyts ihop – lösa föremål kan orsaka stopp och hårda föremål av t.ex. glas eller metall kan orsaka skador på rören.
 • Inget annat än det som får plats i en vanlig soppåse får slängas i sopnedkastet – kartonger t.ex. kan veckla ut sig och orsaka stopp.

Renoveringar

Det är viktigt att alla arbeten i lägenheten utförs på ett fackmässigt sätt.

Större renoveringar och vissa typer av arbeten måste godkännas av
styrelsen, tex Ingrepp i ytskikten i badrummen, Fasta installationer på uteplats, balkong eller terrass samt Arbeten med ventilationen.

Undvik vattenskador

 • Kontrollera diskmaskinsanslutningen regelbundet.
 • Kontrollera avloppsledningarna regelbundet.
 • Stäng av vattnet när du reser bort.
 • Rensa avloppet i kök och toalett/badrum. Spola inte ner saker som inte ska spolas ner i toalett, handfat och diskho.
 • Kontrollera att det blir tätt efter att du luftat elementen.

Är något fel?

Om du behöver hjälp eller göra en felanmälan hittar du alla kontaktuppgifter under Felanmälan.