Informationsblad 2021/5

Nu är årets sista informationsblad här.

Städdag 23/10

Den 23 oktober kl. 10 är det dags för höstens städdag. På städdagen städar och förbättrar vi gemensamt vår gård. Föreningen bjuder som vanligt på grillat till lunch. Det är vårt gemensamma ansvar att städdagen genomförs på ett smittsäkert sätt.

Informationsblad 2021/4

Här är höstens första informationsblad:

Protokoll från föreningsstämman

Här finns protokollet från föreningsstämman 2021:

Ingen uthyrning av lokalen

Eftersom restriktionerna för uthyrning av privata lokaler inte har ändrats, är det fortfarande inte möjligt att hyra gårdslokalen.

Dalens samfällighetsförening (sopsugen)

Dalens samfällighetsförening har ansvar för sopsugen. Årsredovisningen för samfällighetsföreningen för 2020 finns här: Protokollet från Dalens samfällighetsförenings ordinarie stämma som hölls 26/4 2021 finns här:

Informationsblad 2021/3

Här finns informationsblad 2021/3:

Årsredovisning 2020

Här finns årsredovisningen för 2020:

Protokoll från extrastämma

Här finns protokollet från extrastämman 2021-04-14:

Presentation från informationsmöte 12/4

Här finns presentationen från informationsmötet inför extrastämman: