Informationsblad 2022/3

Här är förra årets sista informationsblad.

Protokoll från stämman i sopsugssamfälligheten

Här är protokollet från årsstämman i sopsugssamfälligheten:

Informationsblad 2022/2

Här är årets andra informationsblad:

Informationsblad 2022/1

Här är årets första informationsblad:

Informationsblad 2021/5

Nu är årets sista informationsblad här.

Städdag 23/10

Den 23 oktober kl. 10 är det dags för höstens städdag. På städdagen städar och förbättrar vi gemensamt vår gård. Föreningen bjuder som vanligt på grillat till lunch. Det är vårt gemensamma ansvar att städdagen genomförs på ett smittsäkert sätt.

Informationsblad 2021/4

Här är höstens första informationsblad:

Protokoll från föreningsstämman

Här finns protokollet från föreningsstämman 2021:

Ingen uthyrning av lokalen

Eftersom restriktionerna för uthyrning av privata lokaler inte har ändrats, är det fortfarande inte möjligt att hyra gårdslokalen.

Dalens samfällighetsförening (sopsugen)

Dalens samfällighetsförening har ansvar för sopsugen. Årsredovisningen för samfällighetsföreningen för 2020 finns här: Protokollet från Dalens samfällighetsförenings ordinarie stämma som hölls 26/4 2021 finns här: