Informationsblad 2019/2

Här är senaste informationsbladet.